28.7 km’lik kanalizasyon hattını yaklaşık 5 km lik bir ana arterle atık suyu Çatal Güney mevkiine..

28.7 km’lik kanalizasyon hattını yaklaşık 5 km lik bir ana arterle atık suyu Çatal Güney mevkiine ulaştırarak orada arıtılması düşünülmektedir. Arıtılmış suyun Alaçorak gölüne bağlanması ile yaban hayatı desteklenecektir. Göle yapılacak kapalı tahliye sistemi ile suyun fazlası Tecer Irmağına ulaştırılacaktır.

Atık Su Arıtma Tesisi