MADDE-1- Belediyemiz 2014 yılı Gelir ve Gider Kesin Hesaplarının Meclisimiz tarafından tetkik ve tasdikinin yapılması

MADDE-2- Yenikarahisar Belediyesinin 2014 yılı 3 Aylık Gelir ve Gider Kesin Hesaplarının Meclisimiz tarafından tetkik ve tasdikinin yapılması,

MADDE-3- Ticari taksi durağının isim ve yerinin belirlenerek karara bağlanması

MADDE-4- Yazı İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin onaylanmasının karara bağlanması,

MADDE-5-  Mali Hizmetler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin onaylanmasının karara bağlanması

MADDE-6- Sosyal Yardım Yönetmeliğinin onaylanmasının karara bağlanması,

MADDE-7- Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin onaylanmasının karara bağlanması,


İlgili kararlara ait dosyayı indirmek için burayı tıklayın «««