G Ü N D E M                                            :

  1. Açılış
  2. Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğü (TİGEM) arazisi içerisinde kalan 0 ada 173 parselde bulunan 759.000 m2 yüzölçümlü tarım dışı arazinin 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 30. Maddesi gereğince satın alınmasının görüşülerek karara bağlanması.
  3. İlçemiz Hürriyet Mahallesi 119 ada ve 77 parselde bulunan 1036,22 m2 yüzölçümlü Hazineye ait arsanın 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 30. Maddesi gereğince satın alınmasının görüşülerek karara bağlanması
  4. İlçemiz Hürriyet Mahallesi 119 ada ve 78 parselde bulunan 1261,00 m2 yüzölçümlü Hazineye ait arsanın 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 30. Maddesi gereğince satın alınmasının satın alınmasının görüşülerek karara bağlanması
  5. Gündem dışı konuşmalar
  6. Kapanış

 


İlgili kararlara ait dosyayı indirmek için burayı tıklayın «««