G Ü N D E M                                            :

1. İller Bankası Genel Müdürlüğünün 21.11.2016 tarih ve 53588 sayılı oluru ile Belediyemize GÖLKAY projesi altında verilen 500.00,00 TL izleme kredisinin iptal edilmesi ve İller Bankasından teminat mektubu alarak yine Belediyemiz GÖLKAY projesinde kullanılmak üzere Özel Bankalardan 60 ay vadeli 500.000,00 (beşyüzbin) TL kredi alınmasında Belediye Başkanı İsrafil GÖÇGÜN’e yetki verilmesi,

2. Belediyemiz Meclis Üyelerinden Abdurrahman KARTAL’ın Başkanlık Makamına sunduğu dilekçenin görüşülerek karara bağlanması


İlgili kararlara ait dosyayı indirmek için burayı tıklayın «««