MADDE - 1 Belediyemiz 2015 yılı Gelir ve Gider Kesin Hesaplarının Meclisimiz tarafından tetkik ve tasdikinin yapılması

MADDE - 2 Motif İnşaat Firmasının yükleniminde devam eden Ulaş (Sivas)Kanalizasyon şebeke inşaatında; Belediyemizce Kadastro veya mevcut halihazır yoldan yaptırılan şebeke hatlarının Belediyemizce korunacağına dair karar alınmasının görüşülmesi 

MADDE - 3 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 26. Maddesi gereğince Esentepe Mahallesi 156 Ada 8 Parselde bulunan ve özel şahsa ait olan taşınmazın Belediyemize satışının yapılarak kamulaştırılmasının karara bağlanması

MADDE - 4 İlçe Emniyet Amirliği ile Belediye Başkanlığımız arasında yapılması gereken TEDES protokolünün imzalanması için Belediye Başkanı İsrafil GÖÇGÜN’e yetki verilmesi ve bahse konu işin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde TEDES sisteminin kurulması ve 10 yıl süre ile işletilmesi işi ihalesini yapmak üzere Belediye Encümenine yetki verilmesinin karar bağlanması


İlgili kararlara ait dosyayı indirmek için burayı tıklayın «««