Çiftçilerimizin mahsullerini satarken mahsul tonunda kayıba neden olan 8 metrelik eski kantarın yerine, 16 metrelik 60 ton kapasiteli yeni kantar kuruldu. Karaşar köyü yolunda faaliyet göstermektedir.

Kantar Hizmetimiz Başladı