Site İçi Arama

Ara

Anket

Sizce sigarayı bırakmak için en iyi gerekçe nedir?

Haber Gurubu

Site İstatistikleri

Bugün : 124 kişi ziyaret etmiş Toplam : 281534 kişi ziyaret etmiş

Ergene İlçesi İçin Çalışmalar Devam Ediyor - 24.01.2012 11:48:34

Trakya’nın yeni ilçesi ERGENE (Ulaş) olacak!
“Sürdürülebilir Bir Yaşam Alanı “ İTÜ Ergene İlçesi İçin Büyük Destek Veriyor
    Tekirdağ ili Büyük Şehir olma yoluna girdiği andan itibaren yeni oluşumlar ve yeni kararlar da ortaya çıkıyor. Önceki gün Ulaş Belediye Başkanlığında önemli bir Meclis toplantısına şahit olduk. Çünkü Belediye Meclisi oybirliği ile Ulaş’ın ERGENE’nin İlçesi olması için kararı oybirliği ile aldı. 
    İlçe dosyasının Tekirdağ Valiliği, İçişleri Bakanlığı, T.C Başbakanlık başta olmak üzere diğer ilgili Bakanlıklara ve Tekirdağ ilinin altı Milletvekiline gönderilmesi kararı yürürlüğe konuldu.
BAŞKAN KENAN DEMİRAY, “KARAR ULAŞ HALKINA HAYIRLI OLSUN”
    Ulaşın ERGENE ilçesi olması için Belediye Meclisi toplantısı başlarken, rahmetli Denktaş içinde saygı duruşu yapıldı.
    Başkan Kenan Demiray, “Biz ERGENE İLÇESİ olmamız için yasal tüm evraklarımızı tamamladık.
GENEL GEREKÇEMİZ :
    “Anayasa’nın 126. maddesine göre “Türkiye merkezi idare kuruluşu bakımından coğrafya durumuna, ekonomik şartlarına ve kamu hizmetlerinin gerekliliğine göre illere; iller de diğer kademeli bölümlere ayrılır” hükmü mevcuttur. Bu hükmün işlerliğini sağlayan 5442 sayılı il idaresi kanunu’nun birinci ve ikinci maddeleri hükmü 1982  Anayasası’na benzer düzenleme ile ilçelerin kuruluş es as ve usullerini  ifade eder.
    5442 sayılı il idaresi  kanunu’nun il, ilçe, bucak kurulmasını düzenleyen 2. maddesinin “e” bendinde “illere, ilçelere, bucaklara, merkez yapılan şehir, kasaba veya köyün adı verilir. Şu kadar ki bunların coğrafi veya tarihi bin sanı varsa o da isim olarak verilebilir” Diyerek yeni  kurulacak bir yerin adının nasıl belirleneceği de tanımlanmaktadır.
    Trakya’nın mümbit tarım arazilerini, besleyen ERGENE NEHRİ ve onun oluşturduğu ERGENE VADİSİ bugünlerde kontrolsuz bir şekilde vadi içinde yer almakta olan çarpık sanayileşme sonucunda etrafına zehir saçmaktadır. ERGENE VADİSİ ‘nin içinde bulunan tarım arazilerini ve vadi içinde yer almakta olan yerleşim birimlerini kurtarmak ve ERGENE NEHRİ’ni içinde yüzülebilir hale getirmek amacıyla Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Prof. Dr. Veysel EROĞLU‘ nun himayelerinde  başlatılan ERGENE VADİSİ KURTARMA PROJESİ ‘nin yerel ölçekte sahibi olabilmek  ve söz konusu vadiyi kirleten ve bugünlerde yaşanılmaz hale  getiren Çorlu ilçesinden ayrılarak ERGEN VADİSİ’ nin sahibi olacak bir yerel yönetim biriminin, TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ “nin oluşturulması sırasında “ERGENE” adıyla bir ilçe kurularak hayata geçirilmesi düşünülmektedir.
ERGENE İLÇESİ’NİN COĞRAFİ DURUMU    
    Ergene ilçesi; bugünlerde 9 adet ilçesi bulunan Tekirdağ İli’nin her bakımdan en büyük ilçesi olan Çorlu ilçesi’nin sınırları içinde kurulması düşünülmektedir.
    Çorlu ilçesi, Tekirdağ ili’nin nüfus bakımından olsun bünyesin de barındırdığı sanayi tesisleri bakımından olsun Tekirdağ merkez ilçeden bile büyüktür.
    TÜİK tarafından yapılan adrese dayalı nüfus sayımına göre 2010 yılı nüfusu 252.974 kişi olan Çorlu ilçe sınırları  içinde merkez belediyenin yanı s ıra 5 Adet belde belediyesi ile 17 adet köy bulunmaktadır.
    Çorlu ilçe merkezi, Çorlu ilçesi’nin toplam alanı % 11’ ini kapsamasına karşın 2010 yılı verilerine göre Çorlu ilçesi’nin nüfusu 252.947 kişidir. Bunun 215.293’ü yanı %85’ i  Çorlu merkezde, geriye kalan % 15’ i ilçenin köy ve belde belediyelerinde ikamet etmektedir. Çorlu ilçesinin tamamı  8318,87 hektar olup bu alanın  3004,93 hektarında ERGENE İLÇESİ kurulacak olup geri kalan alan olan 5313,26 hektarı ise Çorlu ilçesine kalacaktır.
İLLER İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE / ANKARA 
    Belediyemiz ULAŞ  hızlı gelişen ve sanayileşen bir bölgedir. 
    Aynı hızla gelişimimizi devam ettirebilmemiz için acilen ilçe statüsü kazandırılmalı ve sağlıklı gelişiminin sağlanması gerekmektedir.
    Bunu tüm kalbimizle  destekliyor ve gerekli işlemlerin yapılması hususunu ;  Saygılarımızla arz ve talep ederiz.
ULAŞ BELEDİYE 
MECLİS ÜYELERİ 
Kenan Demiray DSP
(Belediye Başkanı)
Kani Çabuk DSP
Ahmet Macit DSP
Muzaffer Tunalı DSP
 Selahattin Arbağ DSP
Burhaneddin Öztürk DSP
Saffet Albaş AKP
Levent Bektaş AKP
Necmi Öztürk AKP
Ali Osman Şengül AKP
Belde Partileri :
AKP Belde Teşkilat 
Bşk Levent Bektaş
CHP Belde Teşkilatı  
Bşk Kadir Çakal
DSP Belde Teşkilatı 
Bşk Nuri  Özcan
MHP Belde teşkilatı 
Bşk Kenan Çabuker
Çiftçi Malları Koruma Başkanı Şerif Uçan
Ulaş Belediyespor Başkanı Erkan Kabakçı
ERGENE ilçesi olması isteyen çevre köyler :
Ahımehmet Köy muhtarı
Bakırca Köy Muhtarı
Esenler Köy Muhtarı
İğneler Köy Muhtarı
Karamehmet Köy Muhtarı
Pınarbaşı Köy Muhtarı
Paşaköy Köy Muhtarı
Vakıflar Köy Muhtarı
Ulaş Omurtak mah, muhtarı
Ulaş Çamlık  mah muhtarı
Dernekler :
Avcılar Derneği
Minibüscüler Koop. Bşk.
Tarım Kredi Koop Başkanı
    Ve Ulaş/Beldesi sınırları içinde ELLİYİ geçen sanayi kuruluşunun imzalı mühürlü talep destekleri (ERGENE 
İLÇESİ OLMASI İÇİN)
İTÜ (İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ’NDEN DESTEK
           Ulaş Belediye Başkanlığına (16/01/2012 tarih ve 816 sayılı resmi yazı)
    Ulaş belde sınırları içerisinde eğitim ve araştırma amacında kullanılmak üzere Üniversitemize tahsisi düşünülen arazi ile ilgili Üniversitemiz tarafından yapılması planlanan  çalışmaların daha hızlı ve sağlıklı yürütülebilmesi, bölgenin güç ve dinamizm kazanabilmesi açısından Ulaş Belediyesi’nin Ergene adı ile ilçe olma kampanyasını desteklediğimizi bildirir, saygılarımı sunarım.
    İmza Prof. Dr. Muhammed ŞAHİN Rektör (İTÜ)
    Belediye binasında yerel ve ulusal basın temsilcileri ile bir araya gelen Ulaş Belediye Meclis Üyeleri sohbet edip günün anısına toplu fotoğraf çektirdiler.

Kaynak: Devrim Gazetesi

Diğer Haberler

ADRES: Ulaş Belediye Başkanlığı - Çorlu / TEKİRDAĞ / TURKIYE
 
TELEFON: 0282 655 5008 | FAKS: 0282 655 55 51 | GSM Santral : 0530 518 39 40 iletisim@ulas.bel.tr  
PlatinBOX